Szkolenia

1. Okresowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Skierowane jest do:

  • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (czas trwania -16 godzin)
  • Nauczycieli oraz pracowników administracyjno – biurowych (czas trwania – 8 godzin)
  • Pracowników obsługi oraz zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (czas trwania – 8 godzin).2. Udzielania pierwszej pomocy

Skierowane jest do:

  • Nauczycieli, a w szczególności prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego.

Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą specjalistyczne kwalifikacje zawodowe w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń.

Skip to content