Przetargi na 2022r.

Ogłoszenie o zamówieniach

OGŁOSZENIE z dnia 21 grudnia 2021r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę ekogroszku do kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w sezonie grzewczym od stycznia 2022 roku

Numer postępowania:
KG.32.3.2021

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2021-12-28 10:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cff18adc-0ed6-46dd-9761-0a492bd28984

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

OGŁOSZENIE z dnia 15 grudnia 2021r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
w roku 2022

Numer postępowania:
KG.32.2.2021

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2021-12-22 10:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1c3d1c40-9803-42e2-9167-abd87046e66b

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

OGŁOSZENIE z dnia 06 grudnia 2021r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę opału do kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w roku 2022

Numer postępowania:
KG.32.1.2021

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2021-12-13 11:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/57892e7f-2c35-466f-9ccd-66587753b90a

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

Skip to content