O nas

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku jest placówką stałą prowadzącą działalność przez cały rok szkolny. Obecnie zajmujemy się koordynacją dokształcania zawodowego w trzech powiatach: kluczborskim, namysłowskim i oleskim. Naszym celem jest m.in. realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z podstaw programowych i programów nauczania dla danego zawodu.

W szkolnictwie zawodowym uznaje się za równie ważne kształcenie zawodowe, jak i ogólne. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku realizuje nauczanie w zakresie przedmiotów teoretycznych w różnych zawodach. Placówka zajmuje stałe miejsce na mapie szkolnictwa zawodowego naszego kraju. Współpracuje z różnymi instytucjami w całej Polsce, przyczyniając się do właściwej edukacji młodzieży. Organizacja procesu edukacyjnego jest uporządkowana i zgodna z ustaleniami zawieranymi między jednostkami samorządowymi i szkołami. Wymiana informacji między centrum a szkołami macierzystymi i pracodawcami, u których odbywa się szkolenie praktyczne, układa się pomyślnie, co ma bardzo korzystny wpływ na proces kształcenia młodocianych. Informacje te są bardzo pomocne nauczycielowi w doborze i określeniu odpowiednich form i metod nauczania, które uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania ucznia. CKZ prowadzi działalność przez cały rok szkolny, a głównym jej celem jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych     w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy. Nauczyciele zatrudnieni w placówce realizują program przeznaczony dla uczniów klas wielozawodowych szkół branżowych w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika oraz  czeladnika, a ich działania uwieńczone są sukcesami młodzieży.

Skip to content