MONTER INSTALACJI SANITARNYCH KLASA I

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  🙂

Drodzy uczniowie, w przypadku chęci skorzystania z konsultacji przedmiotowych prosimy skontaktować się z właściwymi nauczycielami celem ustalenia odpowiedniego terminu i odpowiedniej liczby uczestników.

Materiał nauczania Rozkład materiału na turnus VI

—————————————————————————————————————————————–

PODSTAWY BUDOWNICTWA

Podstawy budownictwa – Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów – Zakres 1

Podstawy budownictwa – Rozpoznawanie obiektów budowlanych -Zakres 2

—————————————————————————————————————————————–

RYSUNEK I DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przeczytaj !!   Zakres 1 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.1 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.2 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.3 Rysunek Instalator

—————————————————————————————————————————————–

SIECI KOMUNALNE 

Przeczytaj !!   Zakres 1 Sieci komunalne M.S

Przeczytaj !!   Zakres 1.1 Sieci Komunalne M.S

Przeczytaj !!   Zakres 2-1 „Sieci i urządzenia wodociągowe” M.S

Przeczytaj !!   Zakres 2-2 „Sieci i urządzenia wodociągowe” M.S

Przeczytaj !!   Zakres 2-3 „Sieci i urządzenia wodociągowe M.S

Przeczytaj !!   Zakres 3 Sieci Komunalne M.S

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i funkcje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej – PM

Sieci gazowe – Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Rodzaje i układy gazociągów

Sieci gazowe – Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Układy gazociągów

Kosztorysowanie robót budowlanych

——————————————————————————————————-

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauczyciel prowadzący Anna Konarska – konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl

Dzień dobry 🙂

Rozkład materiału – rozkład bhp monter sieci i instalacji sanitarnych

Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami

I zakres materiału – realizacja 17-18 luty 2021r.

Podstawowe pojęcia z zakresu bhp

Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce

Instytucje prawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce – materiał dla ucznia

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania i przesłać odpowiedzi na adres konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl do 18 lutego 2021r.

Zadanie BHP

II zakres materiału – realizacja 24-25 luty 2021r.

Przepisy przeciwpożarowe i ich zastosowanie w miejscu pracy

Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową

Ppoż prezentacja bhp

Ochrona środowiska w miejscu pracy.

Nowe zasady segregacji śmieci(1)

Ochrona środowiska – materiał dla uczniów

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.

Materiał dla uczniów prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Prawa i obowiązki bhp

 

III zakres materiału – realizacja 3-4 marca 2021r.

Proszę zapoznać się z zamieszczonym materiałem

III Zakres materiału Monter instalacji sanitarnych

—————————————————————————————————————————————

PROPONOWANE PODRĘCZNIKI:

 1. Bukała W, Karbowniak M., BHP w branży budowlanej, WSiP, Warszawa 2016.
 2. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz 1, WSiP, Warszawa 2008.
 3. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz.2, WSiP, Warszawa 2010.
 4. Heidrich Z, Wodociągi, WSiP, Warszawa 2008.
 5. Heidrich, Z, Kanalizacja, WSiP, Warszawa 2006.
 6. Krygier K, Klinke T, Sewerynik J, Wentylacja. Klimatyzacja, WSiP, Warszawa 2007.
 7. Popek M, Wapińska B, Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2003.
 8. Popek M, Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009.

Uwaga: Kolorem czerwonym podręczniki obowiązujące w klasie pierwszej

*******************************************************************************

Literatura:

 1. Bartold – Wiśniewska G, Miedź w instalacjach sanitarnych, WSiP, Warszawa 1996.
 2. Bąkowski K, Sieci i instalacje gazowe, PWN, Warszawa 2014.
 3. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, Warszawa 2008.
 4. Panas J (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.
 5. Popek M, Wapińska B, O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2001.
 6. Szymkowiak A (red.): Poradnik kierownika budowy, Forum, Poznań 2012.
 7. Ujma A. (red.): Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Czasopisma branżowe:

 1. Miesięcznik Inżynier budownictwa,
 2. Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. Miesięcznik Rynek Instalacyjny,
 4. Czasopismo Polski Instalator,
 5. Magazyn Fachowy Instalator,
 6. Miesięcznik INSTAL,
 7. Miesięcznik Magazyn Instalatora,
 8. Miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja,
 9. Magazyn GLOBEnergia,
 10. Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja,
 11. Magazyn Systemy Instalacyjne,
 12. Czasopismo Pompy Pompownie,
 13. Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
 14. Miesięcznik GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA,
 15. Czasopismo NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,
 16. Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa,
 17. Dwumiesięcznik Technologia Wody
 18. Miesięcznik GOSPODARKA WODNA
 19. Miesięcznik Murator,
 20. Miesięcznik Ładny dom,
 21. Miesięcznik Budujemy dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content