Historia

Nasza placówka pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonuje od 1 września 2019 roku. We wcześniejszych latach działała m.in.  jako  Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, pełniąc funkcję koordynującą dokształcanie zawodowe na terenie województwa opolskiego i poza nim. Do jej zadań należało m.in. zbieranie informacji o zakresie dokształcania młodocianych prowadzonego przez ośrodki działające na tym obszarze Polski i ustalanie dogodnych terminów realizacji szkolenia w danym roku szkolnym.

Obecnie centrum zajmuje się koordynacją dokształcania zawodowego w trzech powiatach: kluczborskim, namysłowskim i oleskim.

 

RYS HISTORYCZNY PLACÓWKI

Kurator Oświaty i Wychowania w Opolu Stanisław Rogala Zarządzeniem Nr O VII Org. 0310-35/75 z dnia 17 czerwca 1975 r. otwiera Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kluczborku. Placówka rozpoczyna działalność 1 września 1975 r. Prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników na swoim terenie w zawodach usługowych, mechanicznych, gastronomicznych oraz koordynuje dokształcanie teoretyczne                        w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego: w Brzegu, w Głogówku, w Głuchołazach, w Głubczycach, w Kędzierzynie-Koźlu, w Krapkowicach, w Prudniku. Ściśle współpracuje z WODZ w makroregionie południowym, tj. z WODZ  w Gliwicach, z WODZ        w Częstochowie i z WODZ w Cieszynie, a także z WODZ w kraju, m.in. w Zielonej Górze, w Radomiu, w Krakowie, w Mosinie, we Wschowej, w Kaliszu           i w Lublinie.

W roku 1995 ośrodek przejmuje od ZSM w Kluczborku budynek internatu, w którym do dziś prowadzi działalność statutową.

W roku 2002 Uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku WODZ w Kluczborku zostaje włączony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, przyjmując nazwę Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr IX/143/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. ODZ zostaje ponownie placówką samodzielną i z dniem 1 września 2004 r. otrzymuje nazwę Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

 

Opolski Kurator Oświaty Decyzją Nr 4 z dnia 17 czerwca 2014 r. przyznaje naszemu ośrodkowi akredytację na prowadzone kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, w tym na dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz kursy dla dorosłych.

 

1 września 2019 r. placówka zostaje przekształcona w Centrum  Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

 

DYREKTORZY PLACÓWKI

Zbigniew Sierakowski           01.09.1975 – 31.08.1985


Hanna Janowicz                     01.09.1985 – 31.08.1991  

                                                        01.12.1996 – 31.08.2002


Elżbieta Czechowska            01.09.1991 – 25.11.1996


Paweł Cieplik                            01.09.2002 – 31.08.2004


Wiesław Solarewicz               od 01.09.2004

Skip to content