Terminarze

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Terminarz CKZ I, II i III 2023-2024 27.09.2023

UWAGA !!!

W terminarzu została błędnie wpisana data turnusu VII (12.03 – 12.04.2024r.). Turnus VII odbędzie się w terminie od 11.03. do 12.04.2024r. 

NATĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW KURSU DLA ZAWODU:

Fryzjer st. II – zmiana terminu z 12.02 – 8.03.2024 na termin 2.10 – 27.10.2023r.,

Monter sieci i instalacji sanitarnych st. II – odbędzie się w terminie 27.11 – 22.12.2023r. oraz w terminie 16.05 – 14.06.2024r.

Operator obrabiarek skrawających st. II – zmiana terminu z 11.03 – 12.04.2024r. na termin 30.10 – 24.11.2023r.,

Monter sieci i instalacji sanitarnych st. III – został przeniesiony z  terminu 2.10 – 27.10.2023r. na termin 12.02 – 8.03.2024r.,

MURARZ – TYNKARZ st. IIODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:               11.03 – 12.04.2024r. 


Koszt dokształcania od 01.09.2023r. wynosi 885,00 złotych za osobę.

 

Najpóźniej dwa tygodnie przed kursem placówka kierująca ucznia – pracownika młodocianego zobowiązana jest wysłać:

Uczeń – pracownik młodociany przyjeżdża na kurs z kompletem wypełnionych dokumentów:

Uczeń – pracownik młodociany, który będzie korzystał z internatu, dodatkowo składa u wychowawcy podczas kwaterowania:

Koszt pobytu w internacie:

pokój bez łazienki – 200 zł

pokój z łazienką – 220 zł

wyżywienie całodzienne – 15 zł

Skip to content