Dokształcanie młodocianych

Pogłębiamy wiedzę młodocianych, aby pewnie wykonywali swój zawód w przyszłości.

Internat

Wynajmujemy pokoje dla grup wieloosobowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką.

Kursy i szkolenia dla dorosłych

Doskonalimy umiejętności dorosłych z zakresu przyuczania do wykonywania zawodów.

Skip to content