Przetargi na 2024r.

Ogłoszenia o zamówieniach

OGŁOSZENIE z dnia 16 listopada 2023 r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę artykułów ogólnospożywczych do stołówki
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Numer postępowania:
CKZ.KG.32.5.2023

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2023-12-05   godz.:  8:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.gov.pl, pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba096ba8-4c9d-11ee-9aa3-96d3b4440790

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00499235

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-ba096ba8-4c9d-11ee-9aa3-96d3b4440790

Skip to content