Przetargi na 2023r.

Ogłoszenie o zamówieniach

OGŁOSZENIE z dnia 27 stycznia 2023 r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę opału do kotłowni
Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku
od lutego do maja w roku 2023

Numer postępowania:
CKZ.KG.32.1.2023

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2023-02-08 9:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.gov.pl, pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-91dadfe3-9f4a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065794/01

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-91dadfe3-9f4a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Ogłoszenie o zamówieniach

OGŁOSZENIE z dnia 06 grudnia 2022r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę artykułów ogólnospożywczych do stołówki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w miarę zgłaszanego zapotrzebowania od stycznia do czerwca 2023 roku

Numer postępowania:
CKZ.KG.32.3.2022

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2022-12-19 8:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5c2ef465-b8b7-47b4-8e5f-0f24ddb54f7a

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

OGŁOSZENIE z dnia 25 listopada 2022r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę artykułów ogólnospożywczych do stołówki szkolnej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w miarę zgłaszanego zapotrzebowania w roku 2023

Numer postępowania:
CKZ.KG.32.2.2022

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2022-12-12 8:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9963d973-eaf8-42fe-91e9-48aa0518bf11

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

OGŁOSZENIE z dnia 03 października 2022r. o zamówieniu na:

Sukcesywną dostawę opału do kotłowni Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku od stycznia do maja w roku 2023

Numer postępowania:
CKZ.KG.32.1.2022

Tryb postępowania:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 Ustawy PZP

Termin składania ofert:
2022-10-17 9:00

Dokumentacja postępowania:
Postępowanie prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej ezamowienia.ms.gov.pl, pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/086123ba-2311-4eab-8a33-bc4c24f7a824

na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym zawiadomienie o wyniku postępowania.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

Skip to content