Murarz-Tynkarz III klasa

MURARZ-TYNKARZ III KLASA

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  🙂

Informacja dla ucznia kurs III murarz – tynkarz <<<< proszę o zapoznanie z informacją 🙂 

Drodzy uczniowie, w przypadku chęci skorzystania z konsultacji przedmiotowych prosimy skontaktować się z właściwymi nauczycielami celem ustalenia odpowiedniego terminu i odpowiedniej liczby uczestników.

>>>PLAN LEKCJI<<<

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Materiał nauczania MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH – rozkład materiału

1. MATERIAŁOZNAWSTWO I TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH I  YNKARSKICH

Materiały obowiązujące Was w tej klasie:

TYNKI>>>

Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych

Materiały budowlane i ich zastosowanie

Rodzaje tynków

Rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy

Roboty tynkarskie – przyrządy i metody pomiarowe

Pomiary w budownictwie

OKŁADZINY>>>

Charakterystyka ogólna okładzin

Narzędzia do wykonywania robót okładzinowych

Podłoża pod okładziny – ich rodzaje i przygotowanie

Wykonanie okładzin i ich naprawa

KOSZTORYSOWANIE>>>

Przestrzeganie zasad sporządzania pomiaru robót budowlanych

Rozróżnienie rodzajów kosztorysów oraz przestrzeganie zasad ich sporządzania

Sporządzenie rozliczeń robót budowlanych

Ustalenie założenia do kosztorysowania

Wykorzystywanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych cz.1

Wykorzystanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych cz.2

Zastosowanie programów komputerowych do sporządzania kosztorysów

Zastosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BUDOWNICTWIE – Jadwiga Pocheć

Proszę o systematyczny i aktywny udział w zajęciach na platformie Teams.

Działalność gospodarcza cz.1 – 22 stycznia termin pracy zaliczeniowej, temat w materiałach.

Działalność gospodarcza cz.2  – 27 stycznia o godzinie 8.30 piszemy test

Działalność gospodarcza cz.3 –  3 luty piszemy test

Działalność gospodarcza cz.4 – 10 luty piszemy test końcowy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 

—————————————————————————————————————————————–

 

 

Literatura  obowiązkowa

WYKONYWANIE TYNKÓW. KWALIFIKACJA B.18.3. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODÓW TECHNIK BUDOWNICTWA I MURARZ-TYNKARZ – Mirosława Popek

WYKONYWANIE ZAPRAW MURARSKICH I TYNKARSKICH ORAZ MIESZANEK BETONOWYCH. KWALIFIKACJA B.18.1 – Mirosława Popek

Literatura 

  • Martinek W., Ibadov N., Murarstwo i tynkarstwo. Odbiory, naprawy i rozliczenia, WSiP, Warszawa 2010;
  • Martinek W., Ibadov N., Murarstwo i tynkarstwo. Roboty tynkarskie, WSiP, Warszawa 2010;
  • Martinek W., Szymański E., Murarstwo i tynkarstwo, WSiP, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  • Bieniasz J., Januszewski M., Piekarski M., Rysunek techniczny w budownictwie, Wydawnictwo OWPR, Rzeszów 2010;
  • Maj T., Rysunek techniczny budowlany, WSiP, Warszawa 2013;
  • Mirski J., Budownictwo z technologią 3, WSiP, Warszawa 1995;
  • Popek M., Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009;
  • Panas J. (red.), Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012;
  • Stefańczyk B. (red.), Budownictwo ogólne, tom 1, Materiały i wyroby budowlane, Arkady, Warszawa 2005;
  • Szymański E., Murarstwo i tynkarstwo. Materiały, WSiP, Warszawa 2010.

Netografia