Monter sieci i instalacji sanitarnych klasa 2

—————————————————————————————————————————

Informacje od wychowawcy 🙂

 

Witam serdecznie  na kursie teoretycznej nauki  przedmiotów w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych. Mam przyjemność być Waszym wychowawcą. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej, na platformie Teams. Dane do logowania wraz z instrukcją, przesłałam na Waszą pocztę mailową – sprawdź i zaloguj się.

W przypadku pytań i wątpliwości proszę konsultować się ze mną: meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

Powodzenia 🙂

Plan lekcji: TUTAJ 🙂

Materiał nauczania  Rozkład materiału  turnus 7 

—————————————————————————————————————————-

Rysunek techniczny

Zakres 1 Rysunek Techniczny

Zakres 2 Rysunek inwentaryzacyjny

—————————————————————————————————————————-

Sieci komunalne

Zakres -1 Sieci komunalne. Węzły ciepłownicze

Zakres 2 – Sieci komunalne .Technologia montażu węzłów ciepłowniczych

 

—————————————————————————————————————————-

Podstawy budownictwa

Gaz ziemny

Projektowanie instalacji budowlanych 

Wykonywanie robót ziemnych 

 


Instalacje sanitarne

Materiały dotyczące instalacji wodnych i instalacji kanalizacyjnej. 

Instalacje sanitarne – zakres

Zakres 1 – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy instalacji wodociągowych

Zakres 2 – Roboty związane z montażem i remontem sieci sanitarnych

—————————————————————————————————————————

Proponowane podręczniki dla klasy 2 :

 1. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz 1, WSiP, Warszawa 2008.
 2. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz.2, WSiP, Warszawa 2010.
 3. Popek M, Wapińska B, Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2003.

 

Literatura:

 1. Bartold – Wiśniewska G, Miedź w instalacjach sanitarnych, WSiP, Warszawa 1996.
 2. Bąkowski K, Sieci i instalacje gazowe, PWN, Warszawa 2014.
 3. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, Warszawa 2008.
 4. Panas J (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.
 5. Popek M, Wapińska B, O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2001.
 6. Szymkowiak A (red.): Poradnik kierownika budowy, Forum, Poznań 2012.
 7. Ujma A. (red.): Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

 

Czasopisma branżowe:

 

 1. Miesięcznik Inżynier budownictwa,
 2. Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. Miesięcznik Rynek Instalacyjny,
 4. Czasopismo Polski Instalator,
 5. Magazyn Fachowy Instalator,
 6. Miesięcznik INSTAL,
 7. Miesięcznik Magazyn Instalatora,
 8. Miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja,
 9. Magazyn GLOBEnergia,
 10. Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja,
 11. Magazyn Systemy Instalacyjne,
 12. Czasopismo Pompy Pompownie,
 13. Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
 14. Miesięcznik GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA,
 15. Czasopismo NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,
 16. Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa,
 17. Dwumiesięcznik Technologia Wody
 18. Miesięcznik GOSPODARKA WODNA
 19. Miesięcznik Murator,
 20. Miesięcznik Ładny dom,
 21. Miesięcznik Budujemy dom

—————————————————————————————————————————-

Skip to content