ŚLUSARZ KLASA II

Informacje od wychowawcy klasy.

informacje od wychowawcy

Wychowawca: Pan Dariusz Wartalski   adres email: wartalski.dariusz@ckzkluczbork.edu.pl

W zastępstwie za Pana Dariusza Wartalskiego – Pani Marta Tądel: tadel.marta@ckzkluczbork.edu.pl

———————————————————————————————————————————————————

PROSZĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH NA TEAMS-ACH ZGODNIE Z PLANEM LEKCJI.

LOGIN I HASŁO ZOSTAŁO PRZESŁANE WAM MAILOWO.

– do usłyszenia 🙂

———————————————————————————————————————————————————

1 PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

materiały proszę wysyłać na mail: wartalski.dariusz@ckzkluczbork.edu.pl

 

Wiadomości wstępne z mechaniki technicznej

Statyka cz. I – Płaski zbieżny układ sił

Statyka cz. II – Płaski dowolny układ sił

Warunki równowagi płaskich układów sił

TEST – test 1 – PKM – proszę wyślijcie do czwartku 29.10 – Powodzenia 🙂

Rozciąganie, ściskanie, ścinanie

Wytrzymałość zmęczeniowa

Zmęczenie metali

materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne

Literatura dodatkowa:

Marek dietrich – podstawy konstrukcji maszyn

Grzelak K., Telega J., Torzewski J., Podstawy konstrukcji maszyn, Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa2013.

———————————————————————————————————————————————————

2. TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

materiały proszę wysyłać na mail: wartalski.dariusz@ckzkluczbork.edu.pl

 

obróbka ręczna skrawaniem

słowniczek pojęć – ORS

połączenia gwintowe i kształtowe

słowniczek pojęć

ZADANIE DOMOWE – proszę wyślijcie do środy – 28.10

Gwintowanie i nitowanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Słowniczek pojec – gwintowanie i nitowanie

Maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej

ZADANIE DOMOWE – Zastosowanie połączeń nitowych we współczesnych konstrukcjach stalowych.

wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie

Budowa i zasada działania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Literatura dodatkowa:

Aleksander Górecki: Technologia ogólna, podstawy technologii mechanicznej. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2009.

Józef Zawora: Podstawy technologii maszyn. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 2012

———————————————————————————————————————————————————

3. NAPRAWA I KONSERWACJA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

materiały proszę wysyłać na mail: wartalski.dariusz@ckzkluczbork.edu.pl

 

Weryfikacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Zadanie domowe – proszę wyślijcie do piątku – 30.10

Przebieg procesów zużycia maszyn, urządzeń i narzędzi

Zużycie i trwałość narzędzi

Budowa maszyn i kolejność prac związanych z montażem i demontażem urządzenia przed i po naprawie

Planowanie procesu technologicznego montażu maszyn i urządzeń

słowniczek pojęć – montaż

Literatura dodatkowa:

Zawora  J., (2012), Podstawy technologii maszyn, wydanie VIII. Warszawa: WSiP

Górecki A., Grzegórski Z., (1998), Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych. Warszawa: WSiP

Rutkowski A., (2009), Części maszyn. Warszawa: WSiP

Praca zbiorowa, (2012), Technologia mechaniczna. REA

Malinowski J., (1993), Pasowania i pomiary. Warszawa: WSiP

———————————————————————————————————————————————————

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI

materiały proszę wysyłać na mail: tadel.marta@ckzkluczbork.edu.pl

 

połączenia maszynowe

Sposób połączeń elemenów– charakterystyka połączeń rozłącznych i nierozłącznych

TEST – TEST 1 – proszę wyślijcie do czwartku 29.10 – Powodzenia 🙂

Połączenia gwintowe i nitowe

Słowniczek pojec – gwintowanie i nitowanie

połączenia zgrzewane

słowniczek pojęć – zgrzewanie

ZADANIE DOMOWE – praca domowa – proszę wyślijcie do piątku 06.11

lutowanie i słowniczek pojęć – lutowanie

Lutowanie w pigułce lutowanie miekkie i twarde

ZADANIE DOMOWE lutowanie – proszę wyślijcie do środy 09.11

spawanie gazowe oraz elektryczne elektrodą otuloną

spawanie elektrodą topliwą i nietopliwą w osłonach gazów aktywnych i obojętnych. Inne metody spawania

słowniczek pojęć – spawanie

klejenie

połączenia rozłaczne kształtowe

TEST – test – połączenia rozłączne kształtowe – proszę wyślijcie do wtorku 17.11

Literatura dodatkowa:

Górecki J.(2011). Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Praca zbiorowa (2012). Podstawy konstrukcji maszyn. Część 2. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Andrzejewski H., Lipski R.: Technologia dla zasadniczych szkół mechanicznych. Część 1. Obróbka ręczna. WSiP, Warszawa 1980

Jasiulek P. (2006). Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania, zgrzewania, klejenia i laminowania. Krosno: Wydawnictwo i Handel Książkami „KaBe”

 

———————————————————————————————————————————————————

5. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I MECHATRONIKI

materiały proszę wysyłać na mail: watroba.roman@ckzkluczbork.edu.pl

 

1 Porażenie pradowe

2 Prąd elektryczny, przepływ prądu w przewodnikach.

3 Obwody elektryczne

4 Podstawowe prawa dotyczące prądu stałego

5 Rezystancja zastępcza

6.Prąd zmienny.

7 Działanie prądu na organizm człowieka

8 Pole magnetyczne.

9 Indukcja elektromagnetyczna

Literatura dodatkowa:

Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej Część 1
Autor- Roman Kurdziel

Skip to content