Monter sieci i instal. sanitarnych I

INFORMACJE DLA UCZNIÓW  🙂

Instrukcja dla uczniów – Monter sieci i instalacji sanitarnych

Drodzy uczniowie, w przypadku chęci skorzystania z konsultacji przedmiotowych prosimy skontaktować się z właściwymi nauczycielami celem ustalenia odpowiedniego terminu i odpowiedniej liczby uczestników.

Materiał nauczania Rozkład materiału na turnus IX

—————————————————————————————————————————————–

PODSTAWY BUDOWNICTWA

Przeczytaj !!

Podstawy budownictwa – Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów – Zakres 1

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

Test 1 -Podstawy budownictwa. Odeślij do 22.05.2020

Test 2 – Podstawy budownictwa. Odeślij do 25.05.2020

Test 3 – Podstawy budownictwa. Odeślij do 29.05.2020

***********************************************

Przeczytaj !!

Podstawy budownictwa – Rozpoznawanie obiektów budowlanych -Zakres 2

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

Test 4 – Podstawy budownictwa. Odeślij do 08.06.2020

—————————————————————————————————————————————–

RYSUNEK I DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przeczytaj !!   Zakres 1 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.1 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.2 Rysunek Instalator

Przeczytaj !!   Zakres 1.3 Rysunek Instalator

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Zadanie 1 Rysunek. Odeślij do 22.05

Zadanie 2 Rysunek. Odeślij do 25.05

Zadanie 3 Rysunek. Odeślij do 29.05

Zadanie 4 Rysunek. Odeślij do 05.06

Zadanie 5 Rysunek. Odeślij do 08.06

—————————————————————————————————————————————–

SIECI KOMUNALNE – Przedmiot prowadzony jest przez dwóch nauczycieli !!!! 

NAUCZYCIEL I

Przeczytaj !!   Zakres 1 Sieci komunalne M.S

Przeczytaj !!   Zakres 1.1 Sieci Komunalne M.S

Zadanie 1 Sieci. Odpowiedz do 22.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 22.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Przeczytaj !!   Zakres 2-1 „Sieci i urządzenia wodociągowe” M.S

Zadanie 2.1 Sieci. Odpowiedz do 26.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 26.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Przeczytaj !!   Zakres 2-2 „Sieci i urządzenia wodociągowe” M.S

Zadanie 2.2 Sieci. Odpowiedz do dnia 29.05

Odpowiedź na zadanie prześlij do 29.05 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Przeczytaj !!   Zakres 2-3 „Sieci i urządzenia wodociągowe M.S

Zadanie 2.3 Sieci. Odpowiedz do dnia 05.06

Odpowiedź na zadanie prześlij do 05.06 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

Przeczytaj !!   Zakres 3 Sieci Komunalne M.S

Zadanie 3 Sieci. Odpowiedz do dnia 08.06.

Odpowiedź na zadanie prześlij do 08.06 na adres sokolowski.miroslaw@ckzkluczbork.edu.pl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAUCZYCIEL II

Przeczytaj !!

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i funkcje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – PM

Sieci kanalizacyjne – Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej – PM

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

 

Test 1 Sieci kanalizacyjne. Odeślij do 22.05.2020

Test 2 – Sieci kanalizacyjne. odeślij do 25.05.2020

****************************

Przeczytaj !!

Sieci gazowe – Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Rodzaje i układy gazociągów

Sieci gazowe – Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych

Sieci gazowe – Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych

Sieci gazowe – Układy gazociągów

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

Test 3 – Sieci gazowe. Odeślij do 05.06.2020

———————————————————

Przeczytaj !!

Kosztorysowanie robót budowlanych

Odpowiedzi na zadania prześlij do wyznaczonego terminu na adres meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl

Test 4 – Kosztorysowanie. Odeślij do 08.06.2020

—————————————————————————————————————————————–

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Witam! Poniżej zamieszczam materiały z przedmiotu BHP z podziałem na zakresy do zaliczenia. Każdy dział kończy się testem z określonym terminem wykonania zadania. Powodzenia 🙂

Anna Konarska

Zasady zaliczenia

Rozkład materiału BHP

 

I zakres – termin zaliczenia 22 maja 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

BHP – I Zakres materiału

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na zamieszczony w nim adres e-mailowy w terminie do 22.05.2020r.

Test z I zakresu BHP

 

II zakres – termin zaliczenia 29 maja 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

BHP II zakres materiału

ppoż prezentacja bhp

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na zamieszczony w nim adres e-mailowy w terminie do 29.05.2020r.

Test BHP II zakres materiału

 

III zakres materiału – termin zaliczenia 09 czerwca 2020r.

Zapoznaj się z zamieszczonym materiałem

III Zakres materiału Monter instalacji sanitarnych

prawa i obowiązki bhp

pierwsza pomoc BHP

 

Rozwiąż test i prześlij odpowiedzi na  adres e-mailowy konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl w terminie do 9.06.2020r.

Test BHP III zakres materiału

 

 

—————————————————————————————————————————————–

PROPONOWANE PODRĘCZNIKI:

 1. Bukała W, Karbowniak M., BHP w branży budowlanej, WSiP, Warszawa 2016.
 2. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz 1, WSiP, Warszawa 2008.
 3. Cieślowski S, Krygier K, Instalacje sanitarne. Cz.2, WSiP, Warszawa 2010.
 4. Heidrich Z, Wodociągi, WSiP, Warszawa 2008.
 5. Heidrich, Z, Kanalizacja, WSiP, Warszawa 2006.
 6. Krygier K, Klinke T, Sewerynik J, Wentylacja. Klimatyzacja, WSiP, Warszawa 2007.
 7. Popek M, Wapińska B, Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 2003.
 8. Popek M, Wapińska B., Podstawy budownictwa, WSiP, Warszawa 2009.

Uwaga: Kolorem czerwonym podręczniki obowiązujące w klasie pierwszej

*******************************************************************************

Literatura:

 1. Bartold – Wiśniewska G, Miedź w instalacjach sanitarnych, WSiP, Warszawa 1996.
 2. Bąkowski K, Sieci i instalacje gazowe, PWN, Warszawa 2014.
 3. Maj T., Zawodowy rysunek budowlany, WSiP, Warszawa 2008.
 4. Panas J (red.): Nowy poradnik majstra budowlanego, Arkady, Warszawa 2012.
 5. Popek M, Wapińska B, O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2001.
 6. Szymkowiak A (red.): Poradnik kierownika budowy, Forum, Poznań 2012.
 7. Ujma A. (red.): Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Verlag Dashofer, Warszawa 2004.

Czasopisma branżowe:

 1. Miesięcznik Inżynier budownictwa,
 2. Biuletyn Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 3. Miesięcznik Rynek Instalacyjny,
 4. Czasopismo Polski Instalator,
 5. Magazyn Fachowy Instalator,
 6. Miesięcznik INSTAL,
 7. Miesięcznik Magazyn Instalatora,
 8. Miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja,
 9. Magazyn GLOBEnergia,
 10. Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja,
 11. Magazyn Systemy Instalacyjne,
 12. Czasopismo Pompy Pompownie,
 13. Miesięcznik Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja,
 14. Miesięcznik GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA,
 15. Czasopismo NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE,
 16. Kwartalnik Inżynieria Bezwykopowa,
 17. Dwumiesięcznik Technologia Wody
 18. Miesięcznik GOSPODARKA WODNA
 19. Miesięcznik Murator,
 20. Miesięcznik Ładny dom,
 21. Miesięcznik Budujemy dom
Skip to content