Materiały

Mechanik Pojazdów Samochodowych kl.II
Przepisy Ruchu Drogowego – mgr Andrzej Dziok

I tydzień:  01, 02. Przepisy ruchu drogowego, Podstawowe pojęcia

                   03. Przecinanie się torów ruchu

                   04. Znaki i sygnały drogowe

II tydzień: 05. Kontrola drogowa

                    06. Rejestracja i badanie techniczne pojazdu

                    07. Prawo jazdy

III tydzień: 08. Czynności kontrolno-obsługowe pojazdów samochodowych

                    09. Technika kierowania

IV tydzień: 10. Pierwsza pomoc

                     11. Kolizja drogowa a wypadek

Sprawdzenie wiadomości:

    1. TEST_1            2. TEST_2                3. TEST_3              4. TEST_4
Skip to content