Kursy

1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w wymiarze – 80 godzin.

Skierowany jest do:

 • Prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą wyszkolić ucznia
 • Instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Opiekunów praktyk zawodowych.Celem kursu pedagogicznego jest uzyskanie przygotowania pedagogicznego przez instruktorów praktycznej nauki zawodu.2. Kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym w wymiarze:

 • zajęcia teoretyczne – 44 godziny
 • zajęcia praktyczne – 15 godzinWarunkiem przyjęcia jest:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu.Zadaniem szkolenia jest:

 • zapoznanie z budową i zasadą działania wózków, pozwalające na ich prawidłową eksploatację
 • przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej
 • zaznajomienie z obowiązujacymi przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.3. Komputerowy z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych w wymiarze – 40 godzin.
Kurs skierowany jest
przede wszystkim do osób które chcą nabyć wiedzę i pragną poszerzać swoje umiejętności.4. Spawania metodą MAG w wymiarze:

 • szkolenie teoretyczne – 25 godzin
 • szkolenie praktyczne – 120 godzinWarunkiem przyjęcia jest:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat
 • posiadanie zdolności do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminów końcowych wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa.


5. Uprawnienia SEP – elektryczne, energetyczne, gazowe

Skierowane jest do
osób, które chcą nabyć lub ponowić uprawnienia.
Celem jest zdobycie uprawnień kwalifikacyjnych eksploatacji i dozoru.

Skip to content