Kurs pierwszej pomocy

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdego obywatela. Obowiązek ten określony jest w art. 162 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Poza tym nigdy nie wiemy co może się wydarzyć i kto będzie potrzebował naszej pomocy. Niejednokrotnie kilka prostych czynności może uratować życie. Dlatego warto wiedzieć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Proponowany przez nas kurs obejmuje najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. Szkolenie dostosowujemy do bieżących standardów, tak aby każdy uczestnik posiadał wiedzę i odpowiednie umiejętności, które pozwolą na szybką i fachową pomoc poszkodowanemu.

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalana jest indywidualnie.

Karta zgłoszenia – PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Skip to content