Kurs pedagogiczny

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

OFERTA SZKOLENIOWA

KURS PEDAGOGICZNY

DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zajęcia prowadzone bedą zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania
przez Opolskiego Kuratora O
światy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. (Dz. U Nr 113 poz. 988) w sprawie praktycznej nauki zawodu, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia powinni posiadać, co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny. Także opiekunowie praktyk zawodowych zgodnie z § 11 pkt 2 powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny.
Program kursu pedagogicznego obejmuje
łącznie 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin dydaktycznych

1.

Podstawy psychologii

20

2.

Wybrane zagadnienia z pedagogiki

20

3.

Metodyka praktycznej nauki zaowdu

30

4.

Praktyka metodyczna

10

Ogółem godzin

80

  • Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w dziedzinie szkoleń posiadających pełne kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi.
  • Dysponujemy najwyższej klasy wyposażeniem dydaktycznym.
  • W ramach szkolenia zapewniamy poczęstunek.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE PRZYJMOWANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU (77) 418 12 86 LUB OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE OŚRODKA

Skip to content