Kurs BHP

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia BHP przeznaczone zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. To doskonała propozycja dla firm, które chcą szybko i fachowo przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych kwestii niezbędnych do opanowania przy obejmowaniu konkretnego stanowiska. Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz fantoma do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy.

Cena szkolenia uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalana jest indywidualni

Karta zgłoszenia na szkolenie BHP 

Skip to content