Kucharz I klasa

KUCHARZ I KLASA

Informacje wstepne

Plan lekcji 


Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Podręcznik obowiazujący

Zadania do realizacji u M. Jeziorek:

Zapoznaj się z materiałem 1:  1.Zmiany zachodzące w przechowywanej żywności (M.J.)

sprawdzian wiadomości:  1.Spr. KT1 Zmiany zach. w przech      termin realizacji: 20.01.2021 do godz.18.00

Zapoznaj się z materiałem 22.Receptury gastronomiczne   i odeślij dzisiaj (21.01.2021r) zadanie domowe                                                                       sprawdzian wiadomości:  2.Spr.KT2. Receptury gastronomiczne    termin realizacji 27.01.2021r.( środa)

Zapoznaj się z materiałem 3:  3. Charakterystyka procesu produkcyjnego                                                                                                                                   sprawdzian wiadomości:  3.Spr. KT3 Charakterystyka procesu produkcyjnego     termin realizacji 28.01.2021 (czwartek)

Zapoznaj się z materiałem 4:  4. Surowce, dod.do żywności i mat. pomocnicze. .                                                                                                                     sprawdzian wiadomości:  Spr.KT4 Surowce, dod.do żywności i materiały pomocnicze    termin realizacji 10.02.2021 (środa)

Zadania do realizacji u B. Kędzia:

W przypadku pytań i wątpliwości proszę konsultować się z nauczycielem  kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Zadanie numer 1

Przeanalizuj materiał:  Racjonalne żywienie człowieka, Piramida żywieniowa,  a następnie wykonaj test_wiedzy  (termin realizacji 20.01.2021). Możesz  powtórzyć materiał wykonując ćwiczenie.

Zadanie numer 2

Przeanalizuj materiał: Wartość odżywcza i energetyczna żywności oraz Klasyfikacja żywności, a następnie wykonaj test_wiedzy ( termin realizacji 21.01.2021). Możesz powtórzyć materiał wykonując ćwiczenie.

Zadanie numer 3

Przeanalizuj materiał: Ocena towaroznawcza żywności, Ocena organoleptyczna żywności, a następnie wykonaj test_wiedzy (termin realizacji 28.01.2021)

Zadanie numer 4

Przeanalizuj materiał: Jakość zdrowotna żywności, a następnie wykonaj test_wiedzy(termin realizacji 28.01.2021)

Zadanie numer 5

Przeanalizuj materiał Przechowywanie żywności oraz warunki przechowywania, a następnie wykonaj test_wiedzy (termin realizacji 02.02.2021)

Zadanie numer 6

Przeanalizuj materiał Gospodarka odpadami, a następnie wykonaj test_wiedzy (termin 5.02.2021)

Przeanalizuj materiał Charakterystyka towaroznawcza jaj i spróbuj odpowiedzieć na zawarte w nim pytania.

Przenalizuj materiał Charakterystyka towaroznawcza ryb i owoców morza , strona 385 – 395 podręcznika Sporządzanie potraw i napojów część 2. A. Kmiołek

Wyposażenie i zasady bezp. w gastronomii 

Zadania do realizacji u M. Jeziorek:

Zapoznaj się  materiałem 1:  1.Układ funkcjonalny (M.J.) 

Sprawdzian wiadomości:  1.Spr.KW1 Układ funkcjonalny      termin realizacji do 22.01.2021r (piątek)

Zapoznaj się z materiałem 2:  2. Magaz.w zakł.gastr.                                                                                                                                                                         Sprawdzian wiadomości:  2. Spr.KW2 Magaz.w zakł.gastr      termin realizacji do  27.01.2021r (środa)

Zapoznaj się z materiałem 3:    3.Urządzenia do obróbki wstępnej surowców        ,                                                                                                                    Sprawdzian wiadomości:  3.Spr.KW3 Urządzenia do obróbki wstępnej surowców       termin realizacji: 05.02.2021 (piątek)

Zadania do realizacji u B. Kędzia:

W przypadku pytań i wątpliwości proszę konsultować się z nauczycielem  kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Zadanie numer 1

Przeanalizuj materiał: Instalacje techniczne w gastronomii, a następnie wykonaj test_wiedzy ( termin realizacji  20.01.2021)

Zadanie numer 2

Przeanalizuj materiał Aparatura kontrolno – pomiarowa pod kątem pytań zawartych w ćwiczeniach, a następnie wykonaj test_wiedzy (termin realizacji 27.01.2021)

Zadanie numer 3

Przeanalizuj materiał  Zmywalnia naczyń, a następnie wykonaj test_wiedzy (termin realizacji 03.02.2021)

Zadanie numer 4

Zapoznaj sią z materiałem dotyczącym Naczyń do obróbki cieplnej stosowanych w gastronomii


Bezpieczeństwo i higiena pracyA. Konarska konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl

Rozkład bhp kucharz 2020-2021

Witam 🙂 Proszę zapoznać się z zamieszczonym materiałem realizowanym w dniu 21 stycznia 2021 na platformie Teams

BHP – I Zakres materiału

Proszę wykonać poniższe ćwiczenie i odesłać na platformie Teams w zakładce zadania lub na mój adres mailowy konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl do dnia 25.01.2021

Ćwiczenie na zaliczenie I części z zakresu BHP

Test z pierwszej części materiału

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZLTegm34EiclUfUMyQDU4pqaUzYNphMg-rd3NVN6yhUOEFDRDlSMlhaRU5JSVgwVDNHVURNWjZDQS4u

Proszę zapoznać się z II Zakresem materiału – realizacja na zajęciach w dniu 28.01.2021

Przepisy przeciwpożarowe i ich zastosowanie w miejscu pracy

Pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową

ppoż prezentacja bhp

Ochrona środowiska w miejscu pracy.

Ochrona środowiska – materiał dla uczniów

Nowe zasady segregacji śmieci(1)

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie BHP. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów.

materiał dla uczniów prawa i obowiązki pracodawcy 2

prawa i obowiązki bhp

Test z zakresu II części materiału

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZLTegm34EiclUfUMyQDU4pqaUzYNphMg-rd3NVN6yhURjIxSk1ZUkFXWFdERzZBQU4zNjJPRkFKTi4u

Proszę zapoznać się z materiałem, który będzie realizowany na zajęciach w dniu 4.02.2021r.

BHP III zakres kucharz

Test zaliczeniowy z III zakresu materiału – termin wykonania 11.02.2021

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fZLTegm34EiclUfUMyQDU4pqaUzYNphMg-rd3NVN6yhUQlMyUTFQRkhKWDJON00zWU1BWjlCMjBKQi4u

Proszę o zapoznanie się z materiałem, który będzie realizowany na zajęciach 11.02.2021r.

pierwsza pomoc BHP