Cukiernik klasa I

CUKIERNIK  I

Witam serdecznie  na kursie teoretycznej nauki  przedmiotów w zawodzie cukiernik, klasa I. Zajęcia odbywają się od 15.03 do 16.04.21 (przerwa świąteczna od 1 – 7.04.2021) w formie zdalnej na platformie TEAMS. Dane wraz z instrukcją do logowania przesłałam CI na pocztę mailową – sprawdź i zaloguj się. 

W poniedziałek 15.03.2021r., spotykamy się o godzinie 8:00

W tym roku masz do zaliczenia materiał realizowany na przedmiocie:

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w cukiernictwie (M. Jeziorek, B. Kędzia)

Technologie produkcji cukierniczej (M, Jeziorek, B. Kędzia)

Bezpieczeństwo i higiena pracy (A. Konarska)

Osoby, które mają techniczne problemy w organizacji zajęć na platformie Teams znajdą poniżej  materiały i zadania do samodzielnej realizacji. Proszę regularnie śledzić publikowane materiały i terminowo realizować zadania (zgodnie z instrukcją oraz wskazówkami prowadzącego), ponieważ stanowi to warunek uzyskania zaliczenia.

Powodzenia 🙂

W przypadku pytań i wątpliwości proszę konsultować się ze mną kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl


WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Materiały do realizacji u M.J.: jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl

Materiał 1.    1.transp.w zakład.cuk

Materiał 2:    2.Apar.kontr.pom

Materiał3:    3.Urządzenia chłodnicze

 

Materiały do realizacji u B.K.: kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Wszystkie materiały publikowane są na platformie Teams w zakładce Pliki oraz  Notes zajęć. Proszę śledzić kalendarz i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.


TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ

Materiały do realizacji u M.J.: jeziorek.monika@ckzkluczbork.edu.pl

Materiał 1.  Wykorzys.dr.w przet

Materiał 2.  2.Proc.zach.w żywności

Materiał 3:  3.Metody oceny organol.

Materiał 4:  4. Receptury

Materiał 5:  5.Środki spulchniające i tłuszcze

Materiały do realizacji u B.K.: kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

Wszystkie materiały publikowane są na platformie Teams w zakładce Pliki oraz  Notes zajęć. Proszę śledzić kalendarz i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Materiały do realizacji u A.K.: konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl

Witam 🙂  poniżej zamieszczam materiały, które będziemy przerabiać podczas zajęć online na platformie Teams w  dniach 16 i 18 marca 2021

Podstawowe pojęcia z zakresu  bhp

Podstawowe źródła prawa w zakresie bhp w Polsce

Instytucje prawujące nadzór nad warunkami pracy w Polsce

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. Odpowiedzi proszę przesłać za pośrednictwem platformy Teams lub na mój adres maliowy konarska.anna@ckzkluczbork.edu.pl do 19 marca 2021

Zadanie BHP

Skip to content