INFORMACJE

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku możliwa jest realizacja dokształcania w wielu zawodach. Zajmujemy się koordynacją dokształcania w trzech powiatach: kluczborskim, namysłowskim i oleskim. Przez cały rok szkolny na terenie ośrodka możemy prowadzić nauczanie ośmiu oddziałów równocześnie.

BEZPIECZEŃSTWO
Nad bezpieczeństwem młodzieży przebywającej w naszym ośrodku czuwa system szesnastu kamer systemu monitoringu całodobowego.              W celu zapewnienia bezpiecznych przejazdów współpracujemy z PKS Kluczbork, którego autokary są podstawiane pod budynek ośrodka i po zakończonych tygodniowych zajęciach przewożą uczniów do Opola.

WYPOSAŻENIE
Mamy bazę dydaktyczną zapewniającą najwyższą jakość nauczania. Klasy wyposażone są w sprzęt audiowizualny usprawniający proces lekcyjny. Dysponujemy pracownią komputerową. Ponadto na terenie centrum znajdują się stołówka oraz sala konferencyjna.

Skip to content