Informacje dotyczące wyjazdów z internatu. Wnioski na zaproszenie.

Każdorazowo przy wyjeździe dziecka z internatu rodzic (w przypadku ucznia niepełnoletniego) przesyła informację – pisemne upoważnienie – do obioru dziecka z internatu przez wskazane osoby lub zgodę, aby dziecko podróżowało samodzielnie. W informacji zawarte powinny być dane ucznia, osoby odbierającej,informacja na temat miejsca pobytu wychowanka, data wyjazdu i przyjazdu do internatu.
załącznik-nr-1-zgoda-na-wyjazd

Osoby pełnoletnie także są zobowiązane do zgłoszenia swojego wyjazdu z internatu.
załącznik-nr-2-wyjazd-ucznia-pełnoletniego

Ponadto każdy wyjazd powinien zostać zgłoszony w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Dodatkowe załączniki dot. wyjazdów :

zalacznik-nr-3-upowaznienie-do-przewozu-maloletniego

zalacznik-nr-4-regulamin-przewozu

zalacznik-nr-5-zasady-przekraczania-granicy

Do pobrania wniosek na zaproszenie:

Wniosek – zaproszenie uczeń niepełnoletni

Wniosek – zaproszenie uczeń pełnoletni

Skip to content