Egzamin KKZ 2018

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

FRYZJER
symbol cyfrowy: 514101
Kwalifikacje: K1 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.19

 

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1: styczeń-luty 2018r.

 

Część pisemna odbędzie się 10 stycznia 2019r.

w WODiDZ w Kluczborku.

 

 

 

Skip to content