Wykaz zawodów

  WYKAZ  ZAWODÓW DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
OBJĘTYCH  DOKSZTAŁCANIEM  ZAWODOWYM
( wg Rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz.U.2012.7)
     
Lp   SYMBOL      NAZWA  ZAWODU
1 343101 FOTOGRAF
2 512001 KUCHARZ
3 514101 FRYZJER
4 522301 SPRZEDAWCA
5 611303 OGRODNIK
6 612302 PSZCZELARZ
7 613003 ROLNIK
8 622201 RYBAK  ŚRÓDLĄDOWY
9 711102 MONTER  KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
10 711203 ZDUN
11 711204 MURARZ-TYNKARZ
12 711301 KAMIENIARZ
13 711402 BETONIARZ-ZBROJARZ
14 711501 CIEŚLA
15 711603 MONTER  NAWIERZCHNI  KOLEJOWEJ
16 711701 MONTER  BUDOWNICTWA  WODNEGO
17 712101 DEKARZ
18 712401 MONTER  IZOLACJI  BUDOWLANYCH
19 712403 MONTER  IZOLACJI  PRZEMYSŁOWYCH
20 712613 MONTER  SYSTEMÓW  RUROCIĄGOWYCH
21 712616 MONTER SIECI,  INSTALACJI  I  URZĄDZEŃ  SANITARNYCH
22 712905 MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
23 713201 LAKIERNIK
24 713303 KOMINIARZ
25 721104 MODELARZ  ODLEWNICZY
26 721301 BLACHARZ
27 721303 BLACHARZ  IZOLACJI  PRZEMYSŁOWYCH
28 721306 BLACHARZ  SAMOCHODOWY
29 721402 MONTER  KADŁUBÓW  OKRĘTOWYCH
30 722101 KOWAL
31 722204 ŚLUSARZ
32 722307 OPERATOR  OBRABIAREK  SKRAWAJĄCYCH
33 723103 MECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH
34 723107 MECHANIK MOTOCYKLOWY
35 723310 MECHANIK- MONTER  MASZYN  I  URZĄDZEŃ
36 731102 MECHANIK  AUTOMATYKI  PRZEMYSŁOWEJ                                                                                         I  URZĄDZEŃ  PRECYZYJNYCH
37 731103 MECHANIK  PRECYZYJNY
38 731104 OPTYK-MECHANIK
39 731106 ZEGARMISTRZ
40 731305 ZŁOTNIK-JUBILER
41 731702 KOSZYKARZ-PLECIONKARZ
42 731808 RĘKODZIELNIK  WYROBÓW  WŁÓKIENNICZYCH
43 732201 DRUKARZ
44 732301 INTROLIGATOR
45 741103 ELEKTRYK
46 741201 ELEKTROMECHANIK
47 741203 ELEKTROMECHANIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH
48 742102 MONTER  ELEKTRONIK
49 742114 MONTER  MECHATRONIK
50 742202 MONTER  SIECI  I  URZĄDZEŃ  TELEKOMUNIKACYJNYCH
51 751107 WĘDLINIARZ
52 751201 CUKIERNIK
53 751204 PIEKARZ
54 752205 STOLARZ
55 753105 KRAWIEC
56 753106 KUŚNIERZ
57 753402 TAPICER
58 753501 GARBARZ  SKÓR
59 753602 OBUWNIK
60 753702 KALETNIK
61 811101 GÓRNIK  EKSPLOATACJI  PODZIEMNEJ
62 811102 GÓRNIK ODKRYWKOWEJ  EKSPLOATACJI  ZŁÓŻ
63 811301 GÓRNIK  EKSPLOATACJI  OTWOROWEJ
64 811305 WIERTACZ
65 812105 OPERATOR  MASZYN  I  URZĄDZEŃ  DO  OBRÓBKI  PLASTYCZNEJ
66 812106 OPERATOR  MASZYN  I  URZĄDZEŃ  METALURGICZNYCH
67 812107 OPERATOR  MASZYN  I  URZĄDZEŃ  ODLEWNICZYCH
68 813134 OPERATOR  URZĄDZEŃ  PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
69 814209 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
70 815204 OPERATOR  MASZYN  W  PRZEMYŚLE  WŁÓKIENNICZYM
71 816003 OPERATOR  MASZYN  I  URZĄDZEŃ   PRZEMYSŁU  SPOŻYWCZEGO
72 818115 OPERATOR  URZĄDZEŃ  PRZEMYSŁU  CERAMICZNEGO
73 818116 OPERATOR  URZĄDZEŃ  PRZEMYSŁU  SZKLARSKIEGO
74 834103 MECHANIK-OPERATOR  POJAZDÓW  I   MASZYN  ROLNICZYCH
75 834105 OPERATOR  MASZYN  LEŚNYCH
76 834201 MECHANIK  MASZYN  I  URZĄDZEŃ  DROGOWYCH
77 911205 PRACOWNIK  POMOCNICZY  OBSŁUGI  HOTELOWEJ*
  *) kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Skip to content