Dokształcanie młodocianych – informacja

 


Prosimy, aby przed rozpoczęciem kursu szkoła macierzysta wysłała zgłoszenie uczniów:

Zgłoszenie CKZ turnus 8

19.04 – 14.05.2021r.

Skierowania należy wysłać pocztą tradycyjną.

Skierowanie – wzór


Turnus 7 rozpoczyna się w poniedziałek 15.03.2021 r. 
i kończy się 16.04.2021r.  

W trakcie kursu planowana jest przerwa świąteczna – od 01.04.2021r. do 07.04.2021r.

Nauczyciele i wychowawcy poszczególnych klas będą kontaktować się z uczniami drogą mailową w celu przekazania informacji dotyczących prowadzenia zajęć w formie zdalnej (adresy mailowe zostały podane przez szkoły macierzyste).

Nauczanie będzie prowadzone z wykorzystaniem programu  MS Teams.

Kontakt do wychowawców klas:

ślusarz III wartalski.dariusz@ckzkluczbork.edu.pl
fryzjer II urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl
monter sieci i instalacji sanitarnych II meron.piotr@ckzkluczbork.edu.pl
– cukiernik I kedzia.barbara@ckzkluczbork.edu.pl

 


Prosimy, aby przed rozpoczęciem kursu szkoła macierzysta wysłała zgłoszenie uczniów:

Zgłoszenie CKZ turnus 7 – wzór

15.03 – 16.04.2021r.

 (przerwa wiosenna 01.04-07.04.2021r.)

Skierowania należy wysłać pocztą tradycyjną.

Skierowanie – wzór


 

Terminarz 2020/2021

– 21.01.2021 – aktualizacja

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu kursu w zawodzie:
  • stolarz II stopnia, kurs odbędzie się 15.02-12.03.2021r.
  • mechanik pojazdów samochodowych II stopnia, kurs odbędzie się 17.05-11.06.2021r.

Koszt dokształcania od 01.01.2021r. 690,00 złotych za osobę

Najpóźniej dwa tygodnie przed kursem placówka kierująca ucznia – pracownika młodocianego zobowiązana jest wysłać:

Uczeń – pracownik młodociany przyjeżdża na kurs z kompletem wypełnionych dokumentów:

Uczeń – pracownik młodociany, który będzie korzystał z internatu, dodatkowo składa u wychowawcy podczas kwaterowania:

Koszt pobytu w internacie:

pokój bez łazienki – 198 zł

pokój z łazienką – 208 zł

wyżywienie całodzienne – 12 zł

Skip to content