Dokształcanie młodocianych – informacja

Informacje dotyczące kursów: http://www.ckzkluczbork.edu.pl/doksztalcanie-mlodocianych/terminarz-kursow/

Terminarze


Turnus 5 został przeniesiony ze względu na zmianę terminu ferii zimowych. Zamiast 04.01 – 12.02.2021r. odbędzie się w terminie:
18.01 – 12.02.2021r.

Zawody, które będą się odbywać w trakcie turnusu 5 pozostają bez zmian. Są to:
– murarz-tynkarz III
– stolarz III
– fryzjer II
– kucharz I

 


Od 26.10.2020r. nauka odbywać się będzie w formie zdalnej. Przed kursem prosimy, aby szkoła macierzysta wysłała zgłoszenie uczniów: Zgłoszenie CKZ turnus 5

 

Skierowania prosimy wysłać pocztą tradycyjną.


 

Terminarz 2020/2021

– 11.09.2020 – aktualizacja

do 31.12.2020r. 640,00 złotych za osobę

od 01.01.2021r. 690,00 złotych za osobę

 

Najpóźniej dwa tygodnie przed kursem placówka kierująca ucznia – pracownika młodocianego zobowiązana jest wysłać:

Uczeń – pracownik młodociany przyjeżdża na kurs z kompletem wypełnionych dokumentów:

Uczeń – pracownik młodociany, który będzie korzystał z internatu dodatkowo składa u wychowawcy w internacie: